Japonský čajový obřad

Je jen skutečně málo věcí, kterým je v Japonsku přikládán obdobně důležitý význam jako společnému pití čaje. Tato široká obliba vděčí za svoje rozšíření zejména japonské zenové filozofii. Z tohoto důvodu se k pití čaje matcha i jeho přípravě přistupuje se vší vážností a důstojností. Nejvýraznějším důkazem výše uvedeného tvrzení je japonský čajový obřad. Ten se při skutečně výjimečných slavnostních příležitostech může protáhnout až na čtyři hodiny. Podívejme se proto nyní na to, kde leží vznik čajového obřadu, proč vznikl, k čemu vlastně je a hlavně, jak vypadají jeho nejdůležitější součásti.

V našich zeměpisných šířkách je čaj nápojem denní spotřeby. S čajem vstáváme i uléháme. V Japonsku je tomu poněkud jinak, byť i toto pojetí má v životě v Japonsku své místo. Obřadné pití čaje je pro Japonce jedním ze smyslů života i onou pověstnou čerevnou nití, která se táhne celou životní poutí každého člověka.

Čajový obřad je výrazem úcty k ideálům zenové filozofie, v které se hlavními rysy životního štěstí stávají harmonie okamžiku a jedinečný a neopakovatelný charakter každého momentu. Celý obřad je svázán pevnými pravidly, kterým je podřízeno vše, od přípravy čaje až po závěrečné rozloučení s hosty na zápraží domu. Tyto pravidla jsou především vyjádřením úcty k druhým lidem. Pečlivost, s jakou budeme k čajovému obřadu přistupovat tak mnohdy vypovídá o nás samých, o našem vztahu k našim blízkým a přátelům.

Nejstarší zprávy o podávání čaje matcha coby nejdůležitější součásti japonského čajového obřadu pocházejí z dávného dvanáctého století našeho letopočtu. Tehdy se totiž na japonské souostroví vrací buddhistický mnich Myoan Eisai. Ze svých cest po Číně si sebou přivezl lístky nápoje, který si na svém putování oblíbil. Nebylo to nic jiného, než nám všem dobře známá matcha.

Dnešní podoba čajového obřadu a jeho spojení s čajem matcha má své kořeny v patnáctém století. V té době totiž čajový mistr Murata Juko přišel s vlastním pojetím estetiky čajového obřadu. Vsadil na prostotu, která dovede nejlépe vystihnout bytostný duch čaje jako takového.

V dnešní době se v Japonsku můžeme setkat s čajovým obřadem ve dvou podobách. Může se jednat o kratší, časově ne tak náročnou variantu, tzv. chakai. Tato podoba čajového obřadu je vhodná pro běžnější denní situace, charakteristické je pro tuto formu podávaní jen lehčích jídel. Obřad ve formě chaji může trvat až čtyři hodiny. Je tvořen přesně danou posloupností pravidel a jeho součástí je i menu o čtyřech chodech.

Během této formy čajového obřadu se matcha podává v obou svých podobách. Tzv. hustší matcha (japonsky koicha) se podává striktně v jedné větší čajové misce. Tu spolu po celou dobu sdílí všichni hosté, jedná se tak o jeden ze symbolů vzájemné úcty. Koicha zároveň patří k dražším a kvalitnějším formám tohoto čaje. Druhou podobou čaje matcha je tzv. usucha, řídká matcha. Její místo je v malých čajových miskách, kterou má každý z účastníků čajového obřadu sám pro sebe. Při správném čajovém obřadu je pak nutné dodržet i pořadí obou zmíněných čajů. První se vždy podává koicha.

Součástí předpisů tradičního čajového obřadu jsou – vedle jednotlivých druhů čaje i pořadí jejich podávání – také speciální čajové nádobí a nástroje používané při přípravě matchy. Kromě chasaku, což je speciální bambusový nástroj používaný k dávkování čaje, je důležitý také chasen, bambusová metlička, kterou se čajový prášek rozmíchává ve vodě. Zapomenout bychom neměli ani na chawan, tradiční keramickou čajovou misku, v níž se matcha nejen připravuje, ale dokonce se z ní i podává.